Přeskočit na obsah

OPŽP — 41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci

Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Zemědělské subjekty — subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo středního podniku bez ohledu na právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.
  • Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.
  • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.
  • Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 40 000 000 Kč.
 • Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru