Přeskočit na obsah

OPŽP — 43. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.
  • Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací.
  • Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Forma a výše podpory:

 • Alokace: 1 500 000 000 Kč.
 • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč na žádost.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru