Přeskočit na obsah

OPŽP — 45. výzva — výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Dotace na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotle na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 4. 2023 (9:00) do 30. 6. 2023 (20:00). 

Příjemci podpory:

  • Kraje.
  • Hlavní město Praha.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotle na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.
  • Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

Forma a výše podpory:

  • Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. 
  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,7 mld. Kč.

Specifika a omezení:

  • Příjemci podpory jsou povinni vyhlásit svoje výzvy k předkládání žádostí konečných uživatelů nejpozději 30. 6. 2023.
  • Ve výzvách vyhlášených kraji nebo hl. m. Prahou musí být uvedeno ukončení příjmu žádostí pro konečné uživatele 31. 8. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru