Přeskočit na obsah

OPŽP — 49. výzva – Protipovodňová opatření

Dotace na zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 23. srpna 2023 (9:00) do 24. listopadu 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Hlavní město Praha.
  • Správci vodních toků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů, mezi podporované aktivity patří:
    • zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Forma a výše podpory:

  • Míra financování činí max. 85 %.
  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru