Přeskočit na obsah

OPŽP — 75. výzva — Systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem

Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. května 2024 (9:00) do 31. října 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace zřízené OSS, státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů, mezi podporované aktivity patří:
    • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.
  • Pro příspěvkové organizace zřízené OSS činí míra financování max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. 
  • Pro státní podniky činí míra financování max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru