Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 1. 6. 2017.

Příjemci podpory:

  • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 (podmínkou trvalý pobyt v MČ Praha 6).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora jazykového vzdělávání žáků v letních jazykových táborech v období letních prázdnin.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek poskytnutý základní škole zřízené Městskou částí Praha 6 na pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění účasti žáků školy na letním jazykovém táboře nebo k jeho organizaci, zejména technicko-organizační zabezpečení, přímé náklady související s výukou, cestovné, personální a pedagogické zajištění, do výše až 90%.
  • Finanční příspěvek lze poskytnout v případě schválení žádosti při splnění stanovených podmínek a kritérií formou zvýšení provozního příspěvku poskytovaného základním školám ve výši 90 % prokazatelných nákladů letního jazykového tábora souvisejících s výukou, cestovným, personálním a pedagogickým zajištěním, maximálně však 6.000 Kč na  žáka s trvalým pobytem v Městské části Praha 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>