Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe

Cílem podprogramu je posílení ekonomické prosperity regionu díky poskytnutí příležitosti pro podnikatelské subjekty ověřit technickou/technologickou proveditelnost produktu v jakékoliv fázi vývoje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců do 250. Za podnikatelský subjekt se považuje právnická osoba anebo fyzická osoba podnikající, tj. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Typy podporovaných aktivit:

 • Služby externích expertů – mentoring (např, technologicko-aplikační akcelerace, produktový management, komercializace a transfer technologií a znalostí, prototypizace a evaluace apod.),
 • poradenství a ošetření duševního vlastnictví,
 • přístupy do specializovaných znalostních databází,
 • aktivity k ověření technické proveditelnosti výrobku, technologie, výpočty, simulace:
  • nákup materiálu pro pořízení prototypu, vzorku pořízení specializovaného software,
  • licenční poplatky,
  • definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent – řešící požadované vlastnosti produktu či výrobního zařízení pro tento produkt na základě definovaného zadání,
  • přístup k technologiím, výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu a výrobního zařízení pro výrobu tohoto produktu, vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení pro tento produkt,
  • rozpracování/navržení designu produktu či výrobního zařízení pro výrobu tohoto produktu na základě definovaných požadavků smluvní vývoj/návrh/vytvoření produktu, výrobního zařízení pro tento produkt.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 500 tis. Kč. 
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 50 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele. Projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Králíky a Svitavy mohou získat podporu až 80 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 20 %. Projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Moravská Třebová a Česká Třebová mohou získat podporu až 90 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 10 %.
 • Ostatní žadatelé z Pardubického kraje, jejichž projekt nebude lokalizován v těchto ORP, mohou získat podporu až 60 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 40 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit jen jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru