Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. ledna 2023 do 31. ledna 2023.

Příjemci podpory:

 • Program B1: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost s historií činnosti min. 2 roky a se sídlem v Pardubickém kraji.
 • Program B2: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace zabývající se přípravou handicapovaných sportovců) se sídlem v Pardubickém kraji. Fyzická osoba s bydlištěm v Pardubickém kraji.
 • Program B3: Právnická osoba (např. tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obce aj.) se sídlem v Pardubickém kraji i s historií činnosti min. 2 roky.
 • Program B4: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem v Pardubickém kraji (výjimkou jsou krajské svazy reprezentující Pk , které nemají sídlo v Pk).
 • Program B5: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) pořádající významnou akci v Pardubickém kraji.
 • Program C1: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000 k 1. 1. 2023), která byla založena nejméně 2 roky před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem v Pardubickém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit: 
  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže.
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců.
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny.
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí.
 • 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací: 
  • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.

Forma a výše podpory:

 • Programy B1 — B5 — Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.
 • Požadovaná výše podpory může dosáhnout maximálně 70 % z celkových přijatelných nákladů projektu.
 • Program C1 — Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše je 300 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % (50 % u obcí).

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich vynaložení v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru