Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubický kraj – Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

orientacni_beh
Share Button

Dotace na sportovní akce, podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, podporu sportu pro všechny a podporu sportovní reprezentace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. února 2021 do 12. března 2021.

Příjemci podpory:

 • Program B1: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost s historií činnosti min. 2 roky a se sídlem v Pardubickém kraji.
 • Program B2: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace zabývající se přípravou handicapovaných sportovců) se sídlem v Pardubickém kraji. Fyzická osoba s bydlištěm v Pardubickém kraji.
 • Program B3: Právnická osoba (např. tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obce aj.) se sídlem v Pardubickém kraji.
 • Program B4: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem v Pardubickém kraji (výjimkou jsou krajské svazy reprezentující Pk , které nemají sídlo v Pk).
 • Program B5: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) pořádající významnou akci v Pardubickém kraji.
 • Program F1: Právnická osoba (zaměřená na volnočasové aktivity), která byla založena nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem v Pardubickém kraji. Obec jako zřizovatel příspěvkových organizací (DDM, MŠ, ZŠ) za podmínky, že konečným příjemcem bude příspěvková organizace.
 • Program C1: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000 k 1. 1. 2020).

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit:
  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže .
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců.
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny.
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje.
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí.
  • Program F1: Podpora volnočasových aktivit.
 • 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací:
  • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.

Forma a výše podpory:

 • Programy B1 – B5 - Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.
 • Program F 1 - Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Požadovaná výše podpory může dosáhnout maximálně 70 % z celkových přijatelných nákladů projektu.
 • Program C1 - Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše je 300 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % (50 % u obcí).

Specifika a omezení:

 • Program B2 není určen pro obce, svazky obcí a hasičské spolky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>