Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 1. 3. 2024  do 31. 8. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
 • Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 • Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
 • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
 • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
 • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
 • Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 10 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je 40 000 Kč.
 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.
 • Finanční prostředky jsou poskytovány jako neinvestiční.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dotaci/příspěvek lze použít na náklady předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2024).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru