Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku

stažený soubor
Share Button

Dotace na podporu dobrovolnické spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat od 25. 2. 2021, 8:00:00 do 18. 3. 2021, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji):
  • spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
  • pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
 • Účelem dotačního programu je podpora oprav, rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji) nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce.
 • Nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců. 

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 3 000 000 Kč.
 • Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci je 200 000 Kč.
 • Dotace bude poskytována nejvíce do výše 75 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v obci Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel.
 • Realizace dotovaného projektu musí probíhat v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>