Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj – Podpora spolkové činnosti

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat od 10. 2. 2023 od 08:00 h do 28. 2. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji): 
  • spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
  • pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
 • Účelem dotačního programu je podpora oprav, rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji) nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce. 
 • Nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců. 

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 3 000 000 Kč.
 • Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci je 200 000 Kč.
 • Dotace bude poskytována nejvíce do výše 75 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v obci Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel.
 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního programu vždy pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru