Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami

urban-park-3410146__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 15. 3. 2022, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby, kromě:
  • příspěvkových organizací Plzeňského kraje,
  • státních příspěvkových organizací,
  • státních podniků a ostatních právnických osob, kde je stát zřizovatelem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů.
 • Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami.

Forma a výše podpory:

 • DT č. 1 Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2022 činí 1 500 000 Kč.
  • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt.
 • DT č. 2 Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2022 činí 2 500 000 Kč.
  • Výše dotace pro výsadbu: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 10 000 Kč, maximálně však 100 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Přijaté žádosti předloží administrátor dotačního programu hodnoticí komisi, ve které budou odborně posouzeny a vyhodnoceny, a následně bude seznam žádostí o dotaci vyhodnocených k poskytnutí dotace předložen příslušnému orgánu Plzeňského kraje ke schválení či neschválení poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>