Přeskočit na obsah

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je do 20. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“
  • Fyzická osoba — podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.
 • Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“
  • Příjemcem podpory jsou spolky.
 • Dotační titul č. 3: “Podpora kempování”
  • Fyzická osoba — podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.
 • Dotační titul č. 4: „Podpora lázeňství“
  • Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském kraji:
  • Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216)
  • AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562)
  • Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935)

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1). 
  1. Cílem je podpora organizací, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. (Dotační titul č. 2).
  2. Cílem je podpora rozvoje infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků Moravskoslezského kraje, již tento druh pobytu v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje stále častěji preferují (dotační titul č. 3).
  3. Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (dotační titul č. 4).
 • Dotační titul č. 1: “Podpora agroturistiky”
 • Dotační titul č. 2: “Podpora vodácké turistiky”
 • Dotační titul č. 3 “Podpora kempování”
 • Dotační titul č. 4: “Podpora lázeňství”

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 50 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 50 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3: 50 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 4: 50 000 Kč,
 • maximální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 350 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 150 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3: 350 000 Kč
  • u dotačního titulu č. 4: 250 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva platí pouze na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru