Přeskočit na obsah

Podpora činnosti místních organizací v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu souhrnných projektů zahrnujících všechny aktivity organizace ve prospěch dětí a mládeže v průběhu celého roku: pravidelné volnočasové aktivity pro organizované i neorganizované děti a mládež do 26 let, činnost otevřených klubů a provoz kluboven a základen, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže, pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí, zotavovacích a jiných akcí pro děti a mládež do 26 let, pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 6. 11. 2015 do 7. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové společnosti dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží.

Typy podporovaných projektů:

 • Výdaje na celoroční činnost NNO — aktivity pro děti a mládež.
 • Obnova, údržba a pořízení materiálně technického vybavení.
 • Pořádání táborů pro děti do 18 let.
 • Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí za účasti neorganizovaných dětí a mládeže.
 • Podpora vzdělávání.
 • Materiálové výdaje (např. kancelářské potřeby, věcné ceny do soutěží, drobný dlouhodobý hmotný majetek).
 • Nemateriálové výdaje (např. energie, nájemné, dopravné, ubytování, služby).

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 70%.
 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru