Přeskočit na obsah

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce — Moravskoslezský kraj

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 11. 2023 do 22. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotace jsou obce  a dobrovolné svazky obcí na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 16. 9. 2024. 
  1. Studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  2. studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  3. studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  4. hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo srážkových vod, nebo
  5. jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 400 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru