Přeskočit na obsah

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 16. 10. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 15. 01. 2018 (do 12 hodin).

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1: Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. — 3. místě v celostátním kole této soutěže.
 • Dotační titul č. 2 — 3: Obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí.
 • Dotační titul č. 5 — 6: Obec do 3 000 obyvatel.
 • Dotační titul č. 7: Obec do 3000 obyvatel, která je zařazena do daného podprogramu usnesením vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu určenou k podpoře příslušným usnesením vlády.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku: Obnovu a údržbu venkovské zástavby, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci: Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úprava veřejných prostranství, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova: Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.
 • Dotační titul č. 5 — Podpora obnovy místních komunikací: Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení.
 • Dotační titul č. 6 — Podpora obnovy sportovní infrastruktury: Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené: 
  • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.
 • Dotační titul č. 7 — Podpora rozvoje strategických průmyslových zón: Podporovány budou projekty, které jsou k podpoře schváleny usnesením vlády, a jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení vlády

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační titul č. 1: Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Pro dotační titul č. 2: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 3: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
 • Pro dotační titul č. 5: Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.
 • Pro dotační titul č. 6: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 5 mil. Kč.
 • Pro dotační titul č. 7: Dotace je poskytována v souladu s příslušným usnesením vlády.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.
 • Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.
 • Účastník podprogramu může podat pouze jednu žádost o dotaci do každého z dotačních titulů č. 2 až 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

12 komentářů na “Podpora obnovy a rozvoje venkova”

 1. Martina Vodičková
  Martina Vodičková

  Dobrý den,
  je možné žádat o dotaci na:
  Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci: Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úprava veřejných prostranství, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)
  i z jiných zdrojů? Nebo je nutné počkat do příštího roku s nadějí, že bude vyhlášen stejný program znovu.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   podle toho, co přesně chcete podpořit. Výstavbu a údržbu cyklostezek je možné podpořit z aktuální výzvy SFDI. Podporu sportovní činnosti poskytuje také MŠMT, ale výzva se očekává také na podzim. Úprava veřejných prostranství je poskytována z programů obnovy venkova jednotlivých krajských úřadů, povětšinou jsou však také již uzavřeny.
   S pozdravem, LT

 2. Kadlec Miloslav

  Dobrý dej, je možné s dotačního titulu č.2 získat dotaci na výstavbu dětského hřiště, kde budou prvky na posilování a uvolnění,cvičení. Děkuji. Miloslav Kadlec

 3. Evžen Kozák

  Dobrý den, u titulu č.1 i 5 lze získat dotaci na rekonstrukci místních komunikací, u jednoho až 80 %, u druhého až 50 % . Jaký je mezi nimi rozdíl? děkuji a přeji pěkný den Evžen Kozák

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   dotační titul č. 1 je určen pouze pro obce, které získaly ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 anebo se umístily na 1. — 3. místě v celostátním kole této soutěže.
   Dotační titul č. 5 je určen pro všechny obce do 3 000 obyvatel.
   S pozdravem, KČ

 4. Vlastimil Plecháček
  Vlastimil Plecháček

  U dotačního titulu č.5 není uveden příjemce dotace.
  Je to omezeno také obcí do 3 tis. obyvatel nebo je to jinak? Předem děkuji za odpověď.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   ano, i u dotačního titulu č. 5 jsou oprávněnými žadateli obce do 3 tis. obyvatel.
   S pozdravem, KČ

 5. Marie Hrnčířová

  Pěkný den přeji
  Chtěla bych se zeptat zda je možné žádat ještě letos o dotaci na rozvoj venkova.
  Podnikám v oboru zemědělství chovatelství.Chov králíků,kachen,hus,slepic a další drobné zvířectvo.
  Dotace by mě pomohla na rozšíření chovu a budov.
  Poptávka je větší než nabídka a tak bych potřebovala pomoc.
  Případně jak žádat o dotaci.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Hrnčířová Marie
  Pohoří — 199
  p.Dobruška
  51801
  Přeji pěkný den

  1. Ing. Alžběta Klimešová

   Dobrý den,
   v rámci Programu rozvoje venkova bude od 29.9.2015 do 12.10.2015 spuštěn příjem žádostí v opatření Investice do zemědělských podniků, ve kterém bude možné získat 40% dotaci (v ojedinělých případech až 60%) na stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní) apod. Podrobnější informace naleznete zde.
   S pozdravem, AK

 6. Jan Sehnal

  Dobrý den
  Rád bych se zeptat, kdy bude opět možné zažádat o dotaci z tohoto programu ?
  děkuji
  S pozdravem
  Jan Sehnal

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, pane Sehnale,
   s největší pravděpodobností bude program opět vyhlášen v příštím roce.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru