Přeskočit na obsah

Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích v Jihočeském kraji

Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty týkající se stavebních úprav a opatření s cílem zlepšit přístupnost a užívání objektů občanského vybavení (budovy veřejné správy, vzdělávací, sportovní a kulturní zařízení, zdravotní a sociální služby, …), zpřístupnění veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, instalace odbavovacích systémů, …) a odstranění bariér na veřejných komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkáři, ale také matky s kočárky, slabozrací, nevidomí, neslyšící).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

  • Města, obce a jimi zřizované organizace na území Jihočeského kraje, které jsou vlastníky nebo nájemci pozemku či objektu.
  • Organizace zřizované Jihočeským krajem kromě školských zařízení.
  • Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., mající sídlo a působnost na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovány budou projekty týkající se stavebních úprav a opatření s cílem zlepšit přístupnost a užívání objektů občanského vybavení (budovy veřejné správy, vzdělávací, sportovní a kulturní zařízení, zdravotní a sociální služby, …), zpřístupnění veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, instalace odbavovacích systémů, …) a odstranění bariér na veřejných komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkáři, ale také matky s kočárky, slabozrací, nevidomí, neslyšící).
  • Opatření č. 1: Odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích — rekonstrukce — investičního charakteru.
  • Opatření č. 2: Odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích — opravy — neinvestičního charakteru.

Forma a výše podpory:

  • Jsou poskytovány dotace investičního i neinvestičního charakteru. Jedná-li se o investiční charakter, výše dotace se pohybuje od 40 000 — 200 000 Kč, v případě neinvestiční od 20 000 — 150 000 Kč.
  • Je vyžadována finanční spoluúčast ze strany žadatele v minimální výši 40 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru