Přeskočit na obsah

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů ve městě Plzni

Dotace na podporu projektů zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů jsou určeny základním školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

 • Základní škola, která zajišťuje povinnou školní docházku na území města Plzně. Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.

Typy podporovaných projektů:

 • Předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků: 
  • Záškoláctví.
  • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus.
  • Kriminalita, delikvence.
  • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek.
  • Závislost na politickém a náboženském extremismu.
  • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling).
 • Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 
  • Domácího násilí.
  • Týrání a zneužívání dětí (včetně komerčního sexuálního zneužívání).
  • Ohrožování mravní výchovy mládeže.
  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie).
 • Využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. a POINT 14).

Forma a výše podpory:

 • U příspěvkových organizací města Plzně forma zvýšení příspěvků na provoz, u ostatních subjektů jako plnění ze smlouvy na základě předložení stanovených dokladů.
 • Podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost se podává v písemné podobě. Elektronické podání není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru