Přeskočit na obsah

Podpora provozu prodejen na venkově v Královéhradeckém kraji

Poskytnutí dotace na výdaje spojené se zachováním nebo obnovou stálé prodejny, zejména prodejny v majetku obce, kdy provozovatelem prodejny je obec.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2022 méně než 1 000 obyvatel.
 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2022 1 000 a více obyvatel, pro zajištění obchodní obslužnosti ve své místní části s méně než 1 000 obyvateli.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutí dotace na výdaje spojené se zachováním nebo obnovou stálé prodejny, zejména: 
  • Budova prodejny v majetku obce, provozovatelem prodejny je obec.
  • Budova prodejny v majetku obce, provozovatelem prodejny je podnikající fyzická nebo právnická osoba.
  • Budova prodejny je v majetku podnikající fyzické nebo právnické osoby, obec poskytuje příspěvek na provoz.
 • Poskytnutí dotace pro pojízdné prodejny: 
  • Vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec.
  • Vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba.
  • Vozidlo pojízdné prodejny je v majetku podnikající fyzické nebo právnické osoby, obec poskytuje příspěvek na provoz.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 60 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
 • V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková žádost zařazena do schvalovacího procesu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru