Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji

Dotace na podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 15. 1. 2024 do 29. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji: 
  • a) rozšiřující a zkvalitňující infrastrukturu cestovního ruchu v dané lokalitě,
  • b) podporující rozvoj cykloturistiky, vyjma budování a oprav cykloznačení,
  • c) podporující rozvoj kempů a jejich kapacity,
  • d) budující a rozšiřující nabídku stellplatzů,
  • e) podporující dostupnost a bezbariérovost atraktivit cestovního ruchu,
  • f) podporující rozvoj agroturistiky a gastroturistiky,
  • g) podporující prorodinná opatření,
  • h) atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu,
  • i) nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu,
  • j) nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru