Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Dotace na podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji:
  • a) rozšiřující a zkvalitňující infrastrukturu cestovního ruchu v dané lokalitě,
  • b) podporující rozvoj cykloturistiky, vyjma budování a oprav cykloznačení,
  • c) podporující rozvoj kempů a jejich kapacity,
  • d) budující a rozšiřující nabídku stellplatzů (viz odst. 11.28),
  • e) podporující dostupnost a bezbariérovost atraktivit cestovního ruchu,
  • f) podporující rozvoj agroturistiky a gastroturistiky,
  • g) podporující prorodinná opatření,
  • h) atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu,
  • i) nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu,
  • j) nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: Klub českých turistů, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje s.r.o., administrátor Olomouc region Card, ani příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem.
 • Dále žadatelem v dotačním titulu nemůže být žadatel, který na stejný účel získal v roce 2022 dotaci v některém z dotačních titulů nebo programů Olomouckého kraje.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>