Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

Cílem dotačního program je podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace (ústav, spolek, o.p.s. aj.).
 • Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1: Podpora dostupnosti sociální služby „pečovatelská služba“ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Písek.
 • Opatření 2: Zajištění dostupnosti sociální služby „chráněné bydlení“ na území obce s rozšířenou působností (ORP) Dačice pro osoby se zdravotním postižením.
 • Opatření 3: Zajištění dostupnosti sociální služby „odlehčovací služby“ (pobytová forma) na území obce s rozšířenou působností (ORP) Soběslav a Tábor pro osoby se zdravotním postižením.
 • Opatření 4: Zajištění dostupnosti sociální služby „odborné sociální poradenství“ (ambulantní forma) na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Soběslav a Dačice.
 • Opatření 5: Podpora dostupnosti sociální služby „odlehčovací služby“ (terénní forma) na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Dačice.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku se pohybuje od 50 000 do 600 000 Kč.
 • Je vyžadována minimální finanční spoluúčast ze strany žadatele a to 5 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti o dotaci v rámci dotačního programu.
 • V rámci opatření jsou uznatelné pouze následující výdaje: osobní náklady/výdaje, materiálové náklady/výdaje, náklady/výdaje za služby, cestovní náhrady (vyjma stravného a amortizace).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru