Přeskočit na obsah

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji — Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic

Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování turistické infrastruktury a zvyšovat atraktivitu stávajících turistických cílů v Plzeňském kraji s důrazem na venkovská sídla a lokality.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 01. 2022. do 15. 04. 2022 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Podpora turistických stezek a venkovních cílů – projekty zaměřené na vybudování, vybavení a obnovu turistických stezek a venkovních turistických cílů (pozn. týká se všech tematicky zaměřených stezek, tzn. např. poutních stezek, hipostezek, zahradních stezek, industriálních stezek, stezek zaměřených na rodiny s dětmi apod.). Dále projekty zaměřené na vybudování a obnovu turistických informačních systémů, zařízení pro volnočasové venkovní aktivity a poutní a pěší turistiku. Pro tento dotační titul je pro rok 2022 vyčleněna částka 1 500 000 Kč.
  • 2. Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic – zaměření především na farmy a tvorbu zážitkových programů, vybavení a techniku k podpoře jejich provozu; ubytovací zařízení; malá regionální muzea se specificky zaměřenými expozicemi; industriální objekty se zaměřením na rozvoj a zajištění provozu a bezpečnosti prohlídkových tras; znovuobnovení tradic, tradiční řemeslné výroby a regionálních gastronomických specialit. Pro tento dotační titul je pro rok 2022 vyčleněna částka 1 500 000 Kč

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80% skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 50 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru