Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Cílem Dotačního programu je dorovnání zvýšených nákladů na poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter ve vztahu k Plzeňskému kraji a jsou poskytovány uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021, 8:00:00 do 31. 8. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze poskytovatel sociálních služeb, kterému byly na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytnuty finanční prostředky na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ a podílí se na realizaci Individuálního projektu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotace je dofinancování nákladů sociálních služeb podílejících se na Individuálním projektu, a to dofinancování nákladů na poskytování základních činností sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci Dotačního programu je 2 381 086 Kč.
  • Reálné výše dotací pro jednotlivé sociální služby projednává a posuzuje Komise pro rozdělení finančních prostředků, kterou ustanovuje Rada Plzeňského kraje.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci lze čerpat v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>