Přeskočit na obsah

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 v Ústeckém kraji

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace.Tyto služby jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a zároveň jsou či budou pověřeny k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě: od 11. 11. do 15. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace. Tyto služby jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a zároveň jsou či budou pověřeny k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované sociální služby: 
  • azylové domy,
  • osobní asistence,
  • podpora samostatného bydlení,
  • intervenční centra.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
 • Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory sociální službě je sociální pracovník na adekvátní úvazek přijatý na hlavní pracovní poměr, nikoliv pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to v návaznosti na okamžitou kapacitu sociální služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru