Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sociálních služeb ve městě Znojmě

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora, udržení, rozvoj, inovace a implementace nových trendů v oblastech sociálních služeb zaměřených na cílové skupiny: senioři, osoby ze zdravotním postižením, děti, mládež, rodina, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Příjemce podpory:

  • Poskytovatel sociálních služeb poskytující sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách v návaznosti na Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podporu lze využít na úhradu výdajů souvisejících s uznatelnými náklady souvisejícími s poskytováním sociální služby, tj. na osobní a provozní náklady.

Forma a výše podpory:

  • Služby odborného sociálního poradenství: minimální výše finanční podpory je 20 % z celkových způsobilých nákladů.
  • Služby sociální péče (vyjma pečovatelské služby): minimální výše finanční podpory je 9,5 % z celkových způsobilých nákladů.
  • Pečovatelská služba: minimální výše finanční podpory je 22 % z celkových způsobilých nákladů.
  • Služby sociální prevence (bez soc. aktiv. služeb pro rodiny s dětmi, soc. aktiv. služeb pro seniory a osoby se zdrav. postižením a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež): minimální výše finanční podpory je 20 % z celkových způsobilých nákladů.
  • Služby sociální prevence: soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi, soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: minimální výše finanční podpory je 30 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
  • Finanční podporu lze použít pouze na neinvestiční projekt realizovaný v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>