Přeskočit na obsah

Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

Dotace je určena pro akreditované zařízení, a to na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo v tomto kraji a s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o finanční podporu lze podávat do 11. 8. 2016.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba  poskytující zdravotní služby, která je oprávněna k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání: všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, a to v souladu s ustanovením § 13 a následujících zákona č. 95/2004 Sb. a která má zároveň místo provozování na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora specializačního vzdělávání.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je účelová a bude poskytována následovně:
  • Akreditované zařízení po dobu trvání smluvního vztahu (veřejnoprávní smlouvy) obdrží dotaci ve výši 10 000 Kč za měsíc;
  • Účastník specializačního vzdělávání po dobu trvání smluvního vztahu (veřejnoprávní smlouvy) obdrží dotaci ve výši 10 000 Kč za měsíc.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje na základě uzavřené trojstranné veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem, žadatelem (akreditačním zařízením) a účastníkem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru