Přeskočit na obsah

Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče v Olomouckém kraji

Dotace na podporu projektů zaměřených na zlepšení kvality  a dostupnosti zdravotní péče. Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, jejímž cílem je mimo jiné zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzická a právnická osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zvyšování kvalifikace lékařů formou specializačního vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na úhradu výdajů souvisejících s účastí školeného lékaře (školence) na specializační přípravě (např. kurzovné, cestovné na vzdělávací akce a stáže v oboru paliativní medicína, ubytování, stravování).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 Kč.
  • Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:
  • a) příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru