Přeskočit na obsah

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Program na podporu pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je od 7. července 2016 do 22. července 2016.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup sportovního vybavení do 40 000 Kč.
 • Úhrada dopravy na soutěže či soustředění.
 • Úhrada ubytování a stravy na soutěžích.
 • Pronájem sportovních ploch.
 • Úhrada startovného.
 • Odměna rozhodčím a trenérům dětí a mládeže apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem dotace nemůže být obec, příspěvková organizace zřizovaná obcí a svazkem obcí nebo příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem.
 • Každý žadatel si může podat maximálně 1 žádost.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
 • Program je vyhlašován na základě spolupráce Českého olympijského výboru a Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru