Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg
Share Button

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 3. 2021, 9:00 hodin do 11. 3. 2021, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům:
  • a) podpora činnosti žadatelů působících na území Karlovarského kraje zabývajících se pravidelnou systematickou přípravou dětí a mládeže (maximálně do dovršení juniorského věku v jednotlivých sportovních disciplínách),
  • b) podpora sportovních akcí pořádaných v rámci pravidelné činnosti dle písm. a) tohoto bodu výhradně pro děti a mládež (toto musí to být zřejmé z předložených dokladů).

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 17 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021.
 • Minimální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě smí činit 10 000 Kč.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 3 000 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel smí podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>