Přeskočit na obsah

Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu pravidelné a systematické sportovní činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 7. 2024 do 9. 8. 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vrcholové sportovní kluby, tj. právnické osoby sídlící na území Jihomoravského kraje, jejichž hlavní náplní jsou činnosti níže uvedených kolektivních sportů, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v sezónním období 2024/2025 v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, vyjma univerzitních soutěží sportovních disciplínách – florbal a baseball.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize1 (tj. nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v jednom z níže uvedených kolektivních sportů.
 • A vrcholové sportovní kluby účastnící se v sezoně 2024/2025 nejvyšší celostátní soutěže v České republice nebo interligy ve vybraných
  sportech.
 • B vrcholové sportovní kluby účastnící se v sezoně 2024/2025 druhé nejvyšší celostátní soutěže v České republice ve vybraných sportech.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2024 byla na tento dotační program Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 22. zasedání konaném dne 14.12.2023 usnesením č. 2290/23/Z22 schválena částka 23 000 000 Kč.
 • Maximální možná požadovaná výše dotace dle výše uvedeného je pro jednotlivé kategorie následující: 
  • V kategorii A – 4 400 000 Kč.
  • V kategorii B – 2 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé se sídlem na území Jihomoravského kraje.
 • Realizace činnosti a čerpání dotace podporovaných aktivit uvedených v žádosti o dotaci musí spadat do období od 01. 08. 2024 do 31. 07. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru