Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Jihočeský kraj

computer-1149148__340
Share Button

Dotace na zajištění dostupnosti péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a ani v rodině náhradní, a které se zároveň ocitly bez jakékoliv péče, jejichž život či příznivý vývoj nebo zdravotní stav je ohrožen anebo jde o děti týrané.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 10. 2020 od 00:00 hodin do 4. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1:
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které před 1. 10. 2020 tuto činnost provozovaly na území Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 2:
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které před 1. 10. 2020 tuto činnost provozovaly mimo území Jihočeského kraje a mají k 1. 10. 2020 umístěno 5 a více dětí s trvalým pobytem v Jihočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 - Podpora lůžek na území Jihočeského kraje.
  • Podporován bude provoz již existujících a fungujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 2 - Podpora lůžek v ostatních krajích ČR, kde jsou umístěny děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji.
  • Podporován bude provoz již existujících a fungujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mimo území Jihočeského kraje, kde jsou umístěny děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. Bude podporováno jen takové zařízení, které má k 1. 10. 2020 umístěno 5 a více dětí s trvalým pobytem v Jihočeském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Max. výše dotace na jedno lůžko na rok činí 155 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele není požadována.
 • Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválená výše dotace bude stanovena ve smlouvě.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí skončit do termínu, uvedeném ve smlouvě nebo do 31. 12. 2021, tzn. předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění do tohoto data. Úhrada souvisejících osobních nákladů za měsíc prosinec 2021 musí být realizována do 15. 1. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>