Přeskočit na obsah

Praha 1 – Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí

Dotace na zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 2. do 17. 3. 2023 .

Příjemci podpory:

 • 1 Ekologická výchova a osvěta se mohou se svým projektem ucházet fyzické osoby a právnické osoby.
 • 2 Péči o zvířata se mohou se svým projektem ucházet fyzické a právnické osoby, které působí na území hl. m. Prahy, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.   
 • 1 Ekologická výchova a osvěta.
 • 2 Péče o zvířata (podpora chovu včel).
 • 3 Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v MČ Praha 1.
 • 4 Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 — květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2023 činí celkem 750 000 Kč, z toho 100 000 Kč pro téma Ekologická výchova a osvěta, 50 000Kč je určeno na  příspěvky na ochranu zvířat a chov včel a 600 000 Kč na témata týkající se Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.
 • 1 Maximální výše dotace v Kč činí 40 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele 30 %.
 • 2 Maximální výše dotace v Kč činí 30 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele 25 %.
 • 3 Maximální výše dotace v Kč činí 100 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele 30 %.
 • 4 Maximální výše dotace v Kč činí 15 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v roce 2023, u květinové výzdoby (téma č. 4) na jaře – na podzim roku 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru