Přeskočit na obsah

Praha 10 — Dotační program pro oblast paliativní péče

Dotace na podporu občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 10, kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. do 31. 7. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují občanům MČ Praha 10 paliativní péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je:
    a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 10 , kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice,
    b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10.

Forma a výše podpory:

  • Částka 1 200 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program na jeden rozpočtový rok.
  • Celkový objem finančních prostředků na dotační program je limitován celkovým objemem finančních prostředků, které jsou pro tyto účely v době rozhodování o žádosti, podané dle podmínek tohoto dotačního programu, vyčleněny v rozpočtu MČ Praha 10.

Specifika a omezení:

  • Před poskytnutím dotace konkrétnímu žadateli bude poskytovatelem dotace posuzováno, zda poskytnutí dotace nenaplní v daném případě znaky veřejné podpory. Po individuálním posouzení žádosti poskytovatel dotace vyhodnotí podle povahy činnosti žadatele, zda, popř. na základě kterého právního předpisu je možné dotaci poskytnout.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru