Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program Kultura

Cílem městské části Praha 6 v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude zahájen od 05. 04. 2022 do 10. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují níže uvedené podmínky. Příspěvkové organizace zřízené státem, hl. m. Prahou a městskými částmi nemohou podávat žádosti o dotaci na soustavnou celoroční činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem městské části Praha 6 v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.
 • Provoz kulturních zařízení a kulturně-komunitních center (divadel, galerií, kin, hudebních klubů, kulturních center apod.),
 • divadelní, hudební, taneční a literární projekty,
 • podpora vzniku audiovizuálních projektů a děl,
 • projekty z oblasti uměleckého vzdělávání,
 • ostatní mezioborové a víceoborové projekty.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt činí 300 000 Kč.
 • Dotace v tématu Kulturní akce a projekty se jedná o pokrytí maximálně 90% celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen v průběhu akce umístit logo MČ Praha 6 na viditelném místě, pokud to charakter akce umožnuje. Příjemce dotace je také povinen umístit logo MČ Praha 6 na všech propagačních materiálech podpořeného projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru