Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků — Další cizí jazyk

Cílem projektu je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 20. 06. 2022 do 03. 10. 2022.

Příjemce podpory:

  • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání žáků formou výjezdů do zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek může činit až 90 % z celkových nákladů.
  • Maximální výše je 6 000 Kč na 1 žáka.

Specifika a omezení:

  • 1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu s označením zahraniční školy v zemi s úředním jazykem totožným se ŠVP — Dalšího cizí jazyk, programem a rozsahem výuky, způsobem dopravy a ubytování, finanční rozvahou (položkové vyčíslení nákladů, počet žáků, finanční náklady na 1 žáka, příp. návrh dotace na 1 žáka) a samostatnou přílohou se seznamem adres účastníků, vč. obce trvalého pobytu. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

  • 2.  Docházka na vyučování v cizím jazyku, ubytování žáků v rodinách nebo realizace projektu, vypracování elektronické prezentace či osobního pobytového deníku v příslušném cizím jazyku.
  • 3. Reprezentace školy a MČ Praha 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru