Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg
Share Button

Cílem projektu je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 01. 04. 2021.

Příjemce podpory:

  • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání žáků formou výjezdů do zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek může činit až 90 % z celkových nákladů.
  • Maximální výše je 6 000 Kč na 1 žáka.

Specifika a omezení:

  • 1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu s označením zahraniční školy v zemi s úředním jazykem totožným se ŠVP – Dalšího cizí jazyk, programem a rozsahem výuky, způsobem dopravy a ubytování, finanční rozvahou (položkové vyčíslení nákladů, počet žáků, finanční náklady na 1 žáka, příp. návrh dotace na 1 žáka) a samostatnou přílohou se seznamem adres účastníků, vč. obce trvalého pobytu. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

  • 2.  Docházka na vyučování v cizím jazyku, ubytování žáků v rodinách nebo realizace projektu, vypracování elektronické prezentace či osobního pobytového deníku v příslušném cizím jazyku.
  • 3. Reprezentace školy a MČ Praha 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>