Přeskočit na obsah

Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků v Královéhradeckém kraji

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a duševního zdraví. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 14. 12. 2023, 8:00 do 24. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • A) Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost a poskytující služby školám v oblasti primární prevence rizikového chování, zařazené mezi nestátní neziskové organizace dle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
 • B) Právnická osoba vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách.
 • Program je určen pro projekty zaměřené na: 
  • 1) všeobecnou specifickou primární prevenci projevů rizikového chování dětí a žáků,
  • 2) včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické prevence dětí a žáků,
  • 3) podporu zdravého životního stylu a duševního zdraví dětí a žáků,
  • 4) zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikového chování,
  • 5) podporu duševního zdraví pedagogů.

Forma a výše podpory:

 • 30 000 Kč — 170 000 Kč pro způsobilé žadatele podle písmene A).
 • 10 000 Kč — 60 000 Kč pro způsobilé žadatele podle písmen B).
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru