Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence a zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 19.10.2020 (8.00 hod.) do 25.11.2020 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • A) Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost a poskytující služby školám v oblasti primární prevence rizikového chování, zařazené mezi nestátní neziskové organizace dle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
 • B) Právnická osoba vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program je založen na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. Předkládané projekty mají iniciovat či rozvíjet aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, z Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 a vycházet z usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. ledna 2014 ke Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Program je určen pro projekty zaměřené na:
  • 1) všeobecnou specifickou primární prevenci projevů rizikového chování.
  • 2) včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické prevence.
  • 3) zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikového chování.

Forma a výše podpory:

 • 30 000 Kč – 200 000 Kč pro způsobilé žadatele podle písmene A).
 • 10 000 Kč – 50 000 Kč pro způsobilé žadatele podle písmen B).
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 80 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>