Přeskočit na obsah

Program 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 1. dubna 2021 od 9:00 hodin do 28. června 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.
 • Rozhodný okamžik pro stanovení počtu obyvatel obce je 1. 1. 2021. V případě pochybností bude požádán ČSÚ o vyjádření.

Typy podporovaných projektů:

 • Veřejná infrastruktura, na které bude poskytnuta dotace: 
  • zpracování projektové dokumentace na realizovaný projekt,
  • geodetické zaměření, geodetický plán, revize, technický dozor investora, obsluha staveniště atd.
  • průzkumné práce,
  • stavební materiál,
  • bourací a demoliční práce a stavební práce,
  • demontáž, odvoz a likvidace stavební suti,
  • odvodnění,
  • výstavba, výměna a zpevnění povrchů,
  • realizace přístupových ploch,
  • oplocení,
  • veřejné osvětlení a veřejný rozhlas,
  • investiční víceúčelová zařízení nad 80 000 Kč bez DPH na údržbu zeleně, svoz odpadu, víceúčelová hasičská technika atd.,
  • elektronické zabezpečovací, požární a kamerové systémy,
  • vestavěné vybavení (například vestavěné kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, vestavěné sportovní a hrací prvky atd.).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtů Středočeského kraje po celou dobu platnosti tohoto Programu, tj. pro období 2021–2024 na podporu stanoveného účelu činí 578 000 000 Kč.
 • a) Obec do 199 obyvatel na území Středočeského kraje může podat maximálně tři žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 200 000 Kč, minimálně však v částce 50 000 Kč,
 • b) obec od 200 do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje může podat maximálně tři žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 50 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně tři žádosti z tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené tímto Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru