Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program 2021 Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

shutterstock_154889651.jpg
Share Button

Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec se sídlem ve Středočeském kraji.
  • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opravy vozovky v celé její šíři (uvedení vozovky do provozuschopného stavu) po zásahu ze strany obce při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace,
  • homogenizované vozovky pozemní komunikace, čímž se rozumí souvislá oprava vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace zasahujícím do poloviny nebo přes polovinu vozovky v tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelity povrchu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná celková výše alokace: 100 000 000 Kč.
  • Max. výše dotace pro rok 2021: 600 Kč/m2 homogenizované vozovky pozemní komunikace II. a III. třídy.
  • Výše dotace vychází z 50 % průměrných cen obvyklých.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat jednu žádost na projekt.
  • Projekt, jehož realizace je předmětem dotace, může být realizován pouze na majetku Středočeského kraje, konkrétně na pozemních komunikacích (silnicích II. a III. třídy) a jejích součástí, které jsou v jeho vlastnictví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>