Přeskočit na obsah

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
  • a) pro Tematická zadání Podpora kultury a Podpora významných výročí,
   • od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin,
   • do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin,
  • b) pro Tematická zadání Podpora činnosti organizace a Podpora publikační, činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií,
   • od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin,
   • do 23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba:
  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje na jeho území,
  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje mimo Středočeský kraj, ovšem s prokazatelnou vazbou na Středočeský kraj,
  • trvalé bydliště/místo podnikání mimo území Středočeského kraje, ale projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje,
  • právnická osoba se sídlem na území Středočeského kraje s právní formou: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost,
  • obec ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora kultury, zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění. U festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň. Dotace není určená na akce komerčního charakteru (tzn. veškeré příjmy z projektu budou vynaloženy na realizaci projektu). Z dotace nelze hradit pohoštění, s výjimkou cen do dětských soutěží.
 • b) Podpora významných výročí, zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritériích jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se zejména o historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev mající oporu v historických pramenech. Podpora významných výročí se vztahuje výhradně na obce, spolky a zapsané ústavy na akce/projekty nekomerčního charakteru.
 • c) Podpora činnosti organizace, a to výhradně zapsaného spolku, zapsaného ústavu, nadace, nadačního fondu a obecně prospěšné společnosti působící v oblasti kultury nejméně jeden rok k datu podání žádosti o dotaci, zahrnuje náklady neinvestičního charakteru spojené s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury, tzn. náklady související s rokem 2022 a vystavené na účetním dokladu nejpozději k 31. 12. 2022, např. propagace organizace (vydávání tiskovin, správa nebo tvorba webových stránek), nájem prostor k pravidelné celoroční činnosti, náklady na energie spojené s nájem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční činnost v objektu na území Středočeského kraje, odbornou a metodickou pomoc.
 • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, zahrnuje projekty neinvestičního charakteru, které jsou jedinečné a mají přímou vazbu ke Středočeskému kraji. Podpora se vztahuje pouze na projekty nekomerčního charakteru. Výzva je určená profesionálům v oboru s příslušným živnostenským oprávněním a obcím. Projekt musí být kompletně dokončen do 31. 12. 2023.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 11 000 000 Kč.
 • Mezi jednotlivá tematická zadání je celkový předpokládaný objem peněžních prostředků rozdělený následujícím způsobem:
  • a) Podpora kultury: 9 000 000 Kč;
  • b) Podpora významných výročí: 1 000 000 Kč;
  • c) Podpora činnosti organizace: 500 000 Kč;
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií: 500 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci všech Tematických zadání
  • a) Podpora kultury 50 000 Kč,
   b) Podpora významných výročí 50 000 Kč,
  • c) Podpora činnosti organizace 20 000 Kč
   d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií 50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání
  • a) Podpora kultury 20 %;
  • b) Podpora významných výročí 20 %;
  • c) Podpora činnosti organizace 50 %;
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií 30 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2023 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
 •  Akce/projekt musí být ukončena do 31. 12. 2023. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje”

 1. Ivana Krausova

  Dobrý den,

  v roce 2023 oslaví smíšený Dvořákův komorní sbor z. s. působící v Kralupech nad Vltavou 25 let od svého vzniku. Chtěli bychom žádat o podporu tohoto významného výročí, případně činnosti spolku. Náš sbor se mimo jiné v těchto dnech zůčastníl Rybovy mše v katedrále s. Víta k ukončení předsednictví ČR v EU. O dotaci jsme se dozvěděli až nyní. 

  Předem děkuji za zpětnou reakci.

  RNDr. Ivana Krausová, PhD.
  zástupce vedoucí sboru
  607 618 601

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   do 30. 12. 2022 je možné žádat o dotaci na Podpora činnosti organizace, a to výhradně zapsaného spolku, zapsaného ústavu, nadace, nadačního fondu a obecně prospěšné společnosti působící v oblasti kultury nejméně jeden rok k datu podání žádosti o dotaci, zahrnuje náklady neinvestičního charakteru spojené s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury, tzn. náklady související s rokem 2022 a vystavené na účetním dokladu nejpozději k 31. 12. 2022, např. propagace organizace (vydávání tiskovin, správa nebo tvorba webových stránek), nájem prostor k pravidelné celoroční činnosti, náklady na energie spojené s nájem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční činnost v objektu na území Středočeského kraje, odbornou a metodickou pomoc. Více informací najdete na stránkách výzvy: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru