Přeskočit na obsah

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti bude možné podat v termínu od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin do 23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec ve Středočeském kraji.
 • Knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR (platí pro obce i uvedené příspěvkové organizace).

Typy podporovaných projektů:

 • a) Základní knihovny-vybavenost, které zahrnuje technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.).
 • b) Základní knihovny – S knížkou do života, jehož cílem je podpora čtenářské gramotnosti, zahrnuje pořízení sad S knížkou do života a služby externích odborníků pro vzdělávání rodičů. Účelem tematického zadání je podpora knihoven v práci s aktivními rodiči a se zacílením na nejmenší čtenáře knihoven.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu dle tohoto Programu je 2 000 000 Kč, z toho předpokládaný objem peněžních prostředků pro tematické zadání Základní knihovny – vybavenost je 1 600 000 Kč a předpokládaný objem peněžních prostředků pro tematické zadání Základní knihovny‑S knížkou do života je 400 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání Základní knihovny-vybavenost 20 000 Kč. V rámci tematického zadání Základní knihovny‑S knížkou do života není minimální výše požadované dotace stanovena.
 • Maximální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Základní knihovny-vybavenost 70 000 Kč,
  • b) Základní knihovny‑S knížkou do života 15 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat žádost v obou tematických zadáních, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru