Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Dotace na obnovu kulturních památek, které zahrnují akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023 od 9:00 hodin do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, obec ve Středočeském kraji, trvalé bydliště/sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje, trvalé bydliště/sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje, právnická osoba se sídlem na území kraje s právní formou: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost zapsaná ve Veřejném rejstříku.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Podpora kultury.
 • b) Podpora významných výročí.
 • c) Podpora činnosti organizace.
 • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií.

Forma a výše podpory:

 • Mezi jednotlivá tematická zadání je celkový předpokládaný objem peněžních prostředků
  rozdělený následujícím způsobem:
  • a) Podpora kultury: 10 000 000 Kč.
  • b) Podpora významných výročí: 1 000 000 Kč.
  • c) Podpora činnosti organizace: 500 000 Kč.
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií: 500 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání: 
  • a) Podpora kultury 20 %.
  • b) Podpora významných výročí 20 %.
  • c) Podpora činnosti organizace 50 %.
  • d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií 30 %z celkových uznatelných nákladů akce/projektu nebo činnosti organizace, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v rámci jednoho Tematického zadání, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek”

 1. Petra Málková

  Dobrý den, můžeme v této výzvě žádat o opravu božích muk či smírčího kříže. V rámci kterého podprogramu? Děkuji Petra Málková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   zde je poskytována podpora na kulturní památky a v druhém titulu jsou drobné stavby v krajině z podpory vyjmuty. Na obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

   Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.
   Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
   Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu vedoucí k uvedení do původního stavu, a to ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však ve výši 40 000 Kč.
   Příjem žádostí bude zahájen 1.2.2023. O podporu je velký zájem, je tedy potřeba podat žádost opravdu, co nejdříve. Více informací naleznete v Zásadách programu na stránkách MZe: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a‑1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2023/.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru