Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Hlavním cílem tohoto Programu je modernizovat TIC, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023 od 9:00 hodin do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která provozuje na území Středočeského kraje TIC a splňuje následující podmínky:
  • a) TIC je v provozu minimálně 6 měsíců k datu podání žádosti o dotaci.
  • b) TIC je držitelem platného certifikátu Jednotné klasifikace TIC vydaného Asociací turistických informačních center České republiky nebo TIC je žadatelem o certifikaci Jednotné klasifikace TIC vydávanou A.T.I.C. ČR nebo TIC je čekatelem na vydání certifikátu Jednotné klasifikace TIC vydaného A.T.I.C. ČR, tj. TIC bylo certifikováno (obdrželo informační e‑mail o certifikaci), ale žadateli nebyl zatím doručen platný certifikát Jednotné klasifikace TIC.
  • c) TIC není držitelem, žadatelem ani čekatelem platného certifikátu Jednotné klasifikace TIC vydaného Asociací turistických informačních center České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematických zadání:
  • a) „Webové stránky TIC a činnosti s tím související“.
  • b) „Multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu“.
  • c) „Propagační materiály elektronické“.
  • d) „Propagační materiály tištěné“.
  • e) „Zařízení TIC“.
  • f) „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 1 500 000 Kč.
 • Mezi jednotlivá tematická zadání je celkový předpokládaný objem peněžních prostředků rozdělený následujícím způsobem:
  • I. „Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu“: 800 000 Kč.
  • II. „Zařízení TIC“: 200 000 Kč.
  • III. „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“: 500 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • I. „Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu“: 20 000 Kč.
  • II. „Zařízení TIC“: 20 000 Kč.
  • III. „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“: 20 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • I. „Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu“: 100 000 Kč,
  • II. „Zařízení TIC“: 100 000 Kč,
  • III. „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“:100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání:
  • I. „Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu“: 10 %,
  • II. „Zařízení TIC“: 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
  • III. „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“ je stanovena na 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje v rámci Tematických zadání:
  • I. „Marketingové aktivity a moderní technologie v cestovním ruchu“,
  • II. „Zařízení TIC“,
  • do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však do výše podílu v procentech ze skutečných uznatelných nákladů projektu, na které žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
 • Dotace se poskytuje v rámci Tematického zadání III. „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024“ do výše maximálního podílu 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů projektu, na které žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.

Specifika a omezení:

 • Projekt dle tohoto Programu:
 • není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje,
 • je možné podporovat ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie, Fondů EHP/Norska a obcí (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie, Fondů EHP/Norska a obcí).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru