Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace na technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti bude možné podat v termínu od 3. ledna 2024 od 9:00 hodin do 24. ledna 2024 do 16:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Obec ve Středočeském kraji.
 • Knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji. Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR (platí pro obce i uvedené příspěvkové organizace).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci tematického zadání Základní knihovny – vybavenost, které zahrnuje technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu dle tohoto Programu je 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání Základní knihovny – vybavenost 20 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání Základní knihovny – vybavenost 70 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Jednu akci/jeden projekt dle tohoto Programu: 
  • není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje,
  • je možné podporovat ze státního rozpočtu, prostředků Evropské unie, Fondů EHP/Norska (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie, Fondů EHP/Norska).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru