Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Dotace na podporu obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2024 od 9,00 hodin do 13. 12. 2024 do 13,00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji, dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dokumentace, která je předmětem dotace dle Programu, musí být využita při zpracování projektu, na který bude příjemcem, popř. subjektem, jehož je příjemce členem, podána žádost o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021–2027 a národní zdroje od roku 2021.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 11 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jednu přípravu projektu dle Programu není možné podporovat z více dotačních titulů Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru