Přeskočit na obsah

Program CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘ AKTIVITA I. Psychiatrická péče

Dotace z Norských fondů na zefektivnění léčebného procesu, transformaci a destigmatizaci psychiatrické péče, a tím zajištění vyšší efektivity a kvality v poskytované péči s cílem zkrácení doby hospitalizace psychiatricky nemocných pacientů, jsou určené pro poskytovatele následné nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., přičemž právní forma uchazeče není pro žádost o dotaci rozhodující. V programu je alokován celkový objem prostředků 200 368 166 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení přijímání elektronických žádostí je 12. 9. 2014 do 13:00 hod.
 • V písemné formě se žádosti nedokládají.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace — obecně prospěšné společnosti, spolky, nadace a nadační fondy, církve a církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení vybavení pro poskytování systému ucelené rehabilitace.
 • Zlepšení podmínek pro poskytování systému ucelené rehabilitace (infrastruktura, úpravy prostor a venkovních ploch).
 • Vzdělávání odborníků pro poskytování systému ucelené rehabilitace.
 • Zlepšení ostatních komponent systému rehabilitace psychiatricky nemocných osob.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokovaná částka pro tento program činí 200 368 166 Kč.
 • Minimální výše finanční podpory je 160 325 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory je 3 180 000 Kč.
 • Dotace budou udělovány na způsobilé výdaje projektu do maximální výše: 
  • 80% pro církve a církevní právnické osoby.
  • 90% pro ostatní nestátní neziskové organizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze také uskutečnit za pomoci jednoho či více partnerů na základě sepsání partnerské smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru