Přeskočit na obsah

Program Eurostars — 2 – čtrnáctá výzva

Program Eurostars‑2 je zaměřen na malé a střední podniky splňující podmínky podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka výzvy je stanovena na 3. září 2020 v 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Zúčastnit se mohou i jiné malé a střední podniky, výzkumné ústavy, univerzity a velké podniky, ale vedoucí projektu musí být MSP provádějící výzkum a vývoj ze země Eurostars.
 • Řešitelský subjekt musí mít ve své činnosti výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10% ročního obratu, nebo nejméně 10% zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty Eurostars nejsou tematicky omezeny, nicméně musejí být určeny pro civilní využití.
 • Projektová činnost je prováděna formou nadnárodní spolupráce alespoň dvou MSP provádějících výzkum, případně  za účasti dalších členů (např. vysokých škol, výzkumných organizací). Očekává se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení projektu.

Forma a výše podpory:

 • Financování projektů Eurostars 2 je prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu Horizont 2020 pro výzkum a vývoj.
 • MSP hradí minimálně  50 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projektové konsorcium musí mít partnery (nezávislé právnické osoby) se sídlem v nejméně dvou různých zemích, které se účastní programu Eurostars .
 • Projekty musí být dokončeny méně než 36 měsíců po datu zahájení projektu.
 • Uvedení na trh (nebo zahájení klinických hodnocení) musí být naplánováno do 24 měsíců od dokončení projektu.
 • Do programu Eurostars 2 je nyní zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA:
 • Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
 • Vzhledem k tomu, že přerušením mezinárodních výzkumných projektů a mobilit v gesci MŠMT může být ohroženo naplnění výsledků těchto projektů ve stanoveném termínu, umožní MŠMT řešitelům prodloužit dobu řešení jejich běžících projektů. Doba prodloužení a přesný postup realizace budou určeny na základě dohody se zahraničními partnery jednotlivých programů s ohledem na aktuální vývoj situace.  Pro bližší informace kontaktujte prosím administrátora dané oblasti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru