Přeskočit na obsah

Program Interreg V‑A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 11. výzva

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 1. 2022 do 22. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, nevládní organizace/ neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typy způsobilých aktivit: 
  • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
  • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
  • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
  • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
  • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.
  • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
  • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
  • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční malé projekty: 
  • Minimální celková výše příspěvku z EFRR – 3 000 EUR.
  • Maximální celková výše příspěvku z EFRR – 20 000 EUR.
 • Pro investiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 35 294,12 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 30 000 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.
 • Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Vymezeným územím, ve kterém je možné realizovat malé projekty, jsou oblasti česko-slovenského pohraničí na úrovni NUTS III. 
  • Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje.
 • V rámci výzvy je stanovena maximální doba realizace malého projektu 12 měsíců.
 • Malé projekty INVESTIČNÍ předložené v rámci této výzvy musí být zrealizovány (realizace malého projektu ukončena) nejpozději do 31. 3. 2023.
 • Malé projekty NEINVESTIČNÍ předložené v rámci této výzvy musí být zrealizovány (realizace malého projektu ukončena) nejpozději do 31. 3. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru