Přeskočit na obsah

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst v roce 2022

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových jednorázových i pravidelně se opakujících aktivit a akcí žadatele v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Dotace na činnost a provoz — od 17. 1. do 31. 1. 2022 do 14:00.
  • Dotace na akce — od 17. 1. do 31. 1. 2022 do 14:00, od 13. 6. do 24. 6. 2022 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé — dotace na provoz a činnost Neziskové organizace, které sídlí, případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
 • Oprávnění žadatelé – dotace na akce Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
 • V titulech určených na realizaci akcí jsou přípustnými žadateli rovněž střední školy realizující své aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících ke kulturnímu vyžití obyvatel a návštěvníků města, zachování kulturních tradic a kulturnímu rozvoji města, zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost, k rozvoji cestovního ruchu, k rozvoji mezinárodních kontaktů a spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Zastupitelstvo města schválilo finanční prostředky pro aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst ve výši: 
  • I. výzva ve výši 870 000 Kč.
  • II. výzva ve výši 200 000 Kč + případné nevyčerpané finanční prostředky z I. výzvy.
 • Maximální výše dotace: 
  • Dotace na provoz a činnost z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70% výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace.
  • Dotace na akce z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace. V případech, kdy je poskytnutá dotace ve výši do 10 000 Kč včetně, může činit až 100 % celkových výdajů žadatele na podporovaný předmět dotace

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně Zastupitelstvem města Kroměříže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru