Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu inovací The Country for the Future

scientific-2040795__340
Share Button

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe, a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: do 8. 1. 2020, 23:59 hod. s tím, že elektronickou přihlášku v ISTA lze odeslat do 8. 1. 2020 16:30 hod.

Příjemci podpory:

 • Podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, zároveň splňuje definici malého a středního podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.
 • Obsahem projektu mohou být:
  • inovace produktu, k níž / k nimž jsou způsobilé pouze náklady dle článku 28 Nařízení Komise;
  • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby, k níž / k nimž jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 Nařízení Komise,
  • zároveň případně též inovace organizační, avšak pouze tehdy, pokud přímo souvisí s výše zmíněnou inovací produktu nebo postupu, k organizační inovaci jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 Nařízení Komise.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2020 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 340 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 1000 mil. Kč.
 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč.
 • Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, může dosáhnout v souladu s Programem nejvýše 50 % celkových uznaných nákladů projektu. Zároveň platí, že intenzita podpory 50 % musí být dodržena samostatně u neinvestičních a samostatně u investičních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:
  • zahájení řešení v období od 1. 2. 2020 do 1. 9. 2020,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 8. 2023,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců.
 • Každý projekt musí vykázat alespoň jeden uznatelný výsledek, jímž je:
  • nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, zavedený do praxe;
  • nová nebo podstatně zdokonalená služba, zavedená do praxe;
  • nový nebo podstatně zdokonalený postup, zavedený do praxe.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>